08.02.2013 | 00:00

Roční zpráva YIT 2012: Provozní zisk se významně zvýšil

ZPRÁVA SPOLEČNOSTI YIT ZA ROK 2012: Provozní zisk divize International Construction Servies se významně zvýšil - bilanční suma se navýšila

1. října – 31. prosince 2012: Vůbec nejvyšší prodeje rezidenčních objektů v Rusku během čtvrtého čtvrtletí
  • Provozní zisk všech segmentů se v období říjen–prosinec snížil o 11 procent ve srovnání s předchozím rokem a činil 67,5 milionu € (10–12/2011: 76,2 milionu €). Provozní zisk za International Construction Services se ve srovnání s předchozím rokem významně zvýšil. Provozní zisk se ve srovnání s předchozím rokem rovněž zvýšil v Construction Services Finland, přičemž ziskovost byla na dobré úrovni. Ziskovost dokončených projektů a projektů před dokončením v projektovém podnikání Building Services Northern Europe byla nižší než předpovídaná a změny prognóz projektu měly negativní vliv ve výši přibližně 20 milionů € na provozní zisk za čtvrté čtvrtletí.
  • Tržby za segmenty za čtvrté čtvrtletí byly na stejné úrovni jako předchozí rok a činily 1 277,8 milionu € (10–12/2011: 1 264,5 milionu €). Tržby zřetelně rostly v International Construction Services, kde byl růst tržeb podporován vysokým objemem produkce rezidenčních objektů, rekordním prodejem rezidenčních objektů v Rusku a zřetelně zvýšenými tržbami v pobaltských zemích a ve střední i východní Evropě. V Construction Services Finland a Building Services Central Europe zůstaly tržby na stejné úrovni jako v předchozím roce, zatímco v Building Services Northern Europe se tržby snížily.
  • Zisk skupiny před zdaněním se v období říjen–prosinec snížil o 10 procent ve srovnání s předchozím rokem a činil 62 milionů € (10–12/2011: 68,6 milionu €).
  • Výnosy skupiny na akcii se v období říjen–prosinec snížily o 12 procent ve srovnání s předchozím rokem a činily 0,36 € (10–12/2011: 0,41 €).

1. ledna – 31. prosince 2012: Dobrý vývoj v Construction Services
  • Provozní zisk za segmenty se zvýšil o 3 procenta ve srovnání s předchozím rokem a činil 248,8 milionu € (1–12/2011: 240,5 milionu €). Provozní zisk v International Construction Services se téměř zdvojnásobil a v Construction Services Finland se zvýšil o 14 procent.
  • Tržby za segmenty za období leden–prosinec byly na stejné úrovni jako předchozí rok a činily 4 675,9 milionu € (1–12/2011: 4 524,7 milionu €). V International Construction Services a v Construction Services Finland tržby rostly.
  • Nevyřízené objednávky segmentů byly silné, o 4 procenta vyšší než o rok dříve, přičemž činily 3 901,5 milionu € (12/2011: 3 752,7 milionu €).
  • Zisk skupiny před zdaněním na základě reportingu jednotlivých segmentů se zvýšil o 5 procent ve srovnání s předchozím rokem a činil 227,6 milionu € (1–12/2011: 215,8 milionu €).
  • Výnosy skupiny na akcii na základě hlášení segmentů se zvýšily o 10 procent ve srovnání s předchozím rokem a činily 1,37 € (1–12/2011: 1,25 €).
Juhani Pitkäkoski, prezident a generální ředitel: Vůbec nejvyšší prodeje rezidenčních objektů v Rusku během čtvrtého čtvrtletí

Jsme spokojeni s pokračujícím dobrým vývojem ve stavebních službách během čtvrtého čtvrtletí. Naše podnikatelské aktivity v Rusku dále posilovaly a prodej rezidenčních objektů dosáhl během čtvrtého čtvrtletí rekordní úrovně: V Rusku jsme prodali téměř 1 300 rezidenčních jednotek. Podle našeho plánu se ziskovost zlepšila a provozní zisk v International Construction Services jasně vzrostl, přičemž šlo o zdaleka nejziskovější segment skupiny, pokud jde o marži provozního zisku.

Na pokračující příznivou poptávku jsme reagovali započetím výstavby celkem téměř 2 300 rezidenčních jednotek během čtvrtého čtvrtletí. Kromě nízkých úrokových sazeb bude prodej rezidenčních objektů na začátku roku 2013 podporován změnou legislativy týkající se daně z převodu majetku, která vstoupí ve Finsku v platnost začátkem března 2013.

Bylo dokončeno snížení počtu zaměstnanců v Building Services Northern Europe o 800 osob a očekáváme, že se během aktuálního roku ziskovost zvýší. Úprava nákladů bude během roku 2013 dále pokračovat. Ziskovost Building Services Central Europe byla ve čtvrtém čtvrtletí na dobré úrovni, zejména v Německu a Rakousku.

Naše peněžní toky byly během čtvrtého čtvrtletí dobré a naše bilanční suma se navýšila. Náš čistý dluh se snížil a na konci prosince činil 746 milionů €. Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu překročil náš strategický cíl o 35 procent.

ZÁVĚR: Tržby skupiny na základě reportingu jednotlivých segmentů za rok 2012 zůstávají na loňské úrovni a provozní zisk má v roce 2013 růst.

NÁVRH DIVIDEND: Představenstvo navrhuje zvýšení dividend na 0,75 € na akcii.

Více informací:

YIT Corporation Financial Statement Bulletin v angličtině na www.yitgroup.com


Go back to list