05.03.2013 | 00:00

YIT For Young Art

V souladu s filozofií finské mateřské skupiny YIT se společnost YIT Stavo ve všech svých pražských rezidenčních projektech snaží vytvořit příjemné prostředí nejen pro majitele bytů, ale i pro obyvatele příslušné lokality. Nedílnou součástí dojmu, jakým bude projekt na obyvatele působit, je jeho FASÁDA. U ztvárnění uličních fasád bytových domů A a D projektu KOTI Hyacint zvolila společnost YIT Stavo netradiční řešení, neboť se rozhodla nabídnout příležitost mladým studentům. Právě proto pořádá soutěž pro posluchače vysokých škol (Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze). Vítězný návrh fasády může být realizován a jeho autor obdrží finanční odměnu. Finanční odměnu obdrží rovněž autoři děl, kteří se umístí na 2. a 3. místě. Na vítěze pak kromě finanční odměny čeká exkurze do Finska.
Go back to list