05.08.2013 | 14:25

Čtvrtletní zpráva 1– 6/2013:


    Zaměření na efektivitu

  • Obrat v období mezi dubnem a červnem činil 652,8 mil. EUR (-9%)
  • EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) znatelně poklesl a činil 12,9 mil. EUR ve druhém čtvrtletí (4–6/2012: 25,6 mil. EUR), resp. 16,0 mil. EUR bez jednorázových plateb (4–6/2012: 28,4 mil. EUR)


1. duben až 30. červen 2013

-       Obrat v období duben až červen ve srovnání s obdobím předchozího roku poklesl o 9 % a činil 652,8 mil. EUR (4–6/2012: 717,6 mil. EUR). Obrat v severní Evropě poklesl, nové projekty bylo možno realizovat pouze velice selektivně a mimořádné služby a servis na straně zákazníka byly pozastaveny. Pokles obratu ve střední Evropě lze vysvětlit zejména menším množstvím došlých objednávek na konci roku 2012 a pozastavenými projekty v Německu.

-       EBITDA ve srovnání s předchozím rokem výrazně poklesl na 12,9 mil. EUR (4–6/2012: 25,6 mil. EUR), resp. 16,0 mil. EUR bez jednorázových plateb (4-6/2012: 28,4 mil. EUR). V severní Evropě přispěla k poklesu zisku nízká profitabilita projektů, tvrdá cenová konkurence a malý obchodní objem. Vývoj EBITDA byl mimoto slabší z důvodu malého vytížení kapacity v oblasti údržby a oprav. Ve střední Evropě poklesl EBITDA z důvodu menšího objemu obchodu v Německu a pozastavení nových projektů na straně zákazníka. EBITDA ve druhém čtvrtletí je zatížen 1,4 mil. EUR správních a administrativních nákladů. K tomu ještě 1,4 mil. EUR jednorázových zatížení v souvislosti s restrukturalizačními opatřeními a dalších 0,3 mil. EUR nákladů z důvodu delimitace.

-       Stav zakázek zůstal ve výši 1.274,2 mil. EUR oproti konci března stejný (3/2013: 1.315,2 mil. EUR). Souhrn došlých objednávek se od konce předchozího roku zvýšil o 6 %.

-       Operativní hotovostní tok firmy z investic se od loňského roku snížil a činil -35,3 mil. EUR (4−6/2012: -18,4 mil. EUR)

-       Čisté závazky činily 194,0 mil. EUR jako výsledek delimitace.

1. leden až 30. červen 2013

-       Obrat ve srovnání s obdobím předchozího roku poklesl na 1.260,6 mil. EUR (1–6/2012: 1.390,1 mil. EUR)

-       EBITDA poklesl v prvním pololetí ve srovnání s loňským rokem o 55 % a činil 22,3 mil. EUR (1–6/2012: 49,2 mil. EUR). EBITDA od ledna do června je zatížen 1,4 mil. EUR správních a administrativních nákladů. K tomu ještě 4,2 mil. EUR jednorázových zatížení v souvislosti s restrukturalizačními opatřeními a dalších 0,3 mil. EUR nákladů z důvodu delimitace.

Ukazatele

Caverion vystupuje pod svým firemním názvem jako samostatná právní jednotka teprve po 30. červnu. Pro forma číselné údaje, které jsou v této čtvrtletní zprávě uváděny, představují výkony jednotek, které byly obchodní činností YIT v oblasti technického zařízení budov. Bilance a příslušné ukazatele k rozhodnému dni 30. června 2013 se zakládají na skutečných číselných údajích. Výkaz zisku a ztrát, cash flow a srovnávací ukazatele jsou pro forma.

 

Mil.  EUR

4-6/13

4-6/12

Změna

1-6/13

1-6/12

Změna

1-12/12

Obrat

652,8

717,6

-9%

1.260,6

1.390,1

-9%

2.803,2

EBITDA

12,9

25,6

-50%

22,3

49,2

-55%

85,3

EBITDA marže, %

2,0

3,6

 

1,8

3,5

 

3,0

Operativní zisk

7,8

20,1

-61%

12,1

37,9

-68%

61,1

Operativní zisková marže, %

1,2

2,8

 

1,0

2,7

 

2,2

Výdaje a výnosy, netto

-2,1

-1,7

 

-2,4

-2,7

 

-3,6

Bilanční zisk období

4,2

12,4

-66%

7,0

24,1

-71%

40,8

Operativní cash flow z investic

-35,3

-18,4

 

-37,5

-13,3

 

40,5

Úročené čisté závazky na konci období

194,0

-11,1

 

194,0

-11,1

 

-9,8

Míra zadlužení na konci období v %

85,5

-2,6

 

85,5

-2,6

 

-2,5

Výnos na akcii, EUR

0,03

0,10

-66%

0,06

0,19

-71%

0,32

Pracovníci, průměr za období

18.106

19.185

-6%

18.229

19.258

-5%

18.592

 

Výhled na druhé pololetí 2013: Caverion opakuje odhad ze 4. června, podle kterého bude činit obrat koncernu ve druhém pololetí více než 1,3 mld. EUR a EBITDA více než 50 mil. EUR.

Výhled nezohledňuje jednorázové platby v souvislosti s delimitací, ani výdaje za případně možné akvizice nebo fúze.

Juhani Pitkäkoski, generální ředitel a předseda správní rady:
Obchodování s akciemi společnosti Caverion na Helsinské burze začalo 1. července 2013.

Skupina Caverion Group vznikla delimitací oblasti obchodní činnosti technického zařízení budov a průmyslového servisu z finské skupiny YIT Group dne 30. června 2013. Obchodování s akciemi Caverion na Helsinské burze začalo dne 1. července 2013. V souvislosti s delimitací obdrželi všichni akcionáři YIT za akcii YIT jednu akcii Caverion. Z tohoto důvodu má Caverion od počátku obchodování zhruba 39.000 majitelů podílů. Všichni naši akcionáři jsou srdečně vítáni!

Usilujeme o to, abychom byli vedoucí společností technického zařízení budov v Evropě. Naše strategie má dva hlavní cíle:

Předně budeme pokračovat ve zvyšování ziskovosti v severní Evropě. V tomto segmentu existují nyní rozsáhlá opatření ke zvyšování efektivity. Ve druhé polovině roku očekáváme viditelné účinky. Po delimitaci máme přímý vliv na řízení podniku. Předem oznámená opatření k úspoře 40 mil. EUR byla provedena a přibližně 800 míst bylo ke konci roku 2012 zrušeno. Tím mohlo být dosaženo vytyčených úspor. Ukázalo se však, že opatření ke snižování nákladů byla neúčinná. Cílem je tudíž zrušit v tomto roce dalších 600 míst, z nichž 400 bylo již v období od ledna do června zrušeno. Ve Švédsku byla nezisková pracoviště uzavřena, změna struktury organizace na severu země a v hlavním městě Stockholmu se blíží ke konci. Toto úsilí ve druhém čtvrtletí ukázalo první kladné účinky na profitabilitu ve Švédsku. Zaměřili jsme se rovněž na zvyšování profitability projektů v Norsku, zvláště v regionu okolo hlavního města Oslo. Realizace celokoncernového "programu servisní efektivity" ve všech zahraničních dceřinných společnostech dále pokračuje. Jako hospodářský výsledek plynoucí z tohoto postupu odhadujeme, že se profitabilita segmentu severní Evropa ve druhé polovině roku zvýší.

Naším druhým cílem je pokračovat v úsilí o významný růst, především v Německu nebo v mateřském zastřešujícím regionu – jak organicky, tak prostřednictvím akvizicí. Tržní podíl společnosti Caverion ve středoevropských zemích je nižší než v severní Evropě. To nabízí dobré možnosti růstu na těchto fragmentovaných trzích.

Za třetí usilujeme o růst a profitabilitu svým zaměřením na dlouhodobé servisní smlouvy a smlouvy z oblasti investiční výstavby, jakož i energetické efektivity.

Go back to list