31.01.2014 | 00:00

Fredrik Strand bude jmenován generálním ředitelem a prezidentem společnosti Caverion


Dozorčí rada Caverion Group jmenovala Fredrika Stranda (49) generálním ředitelem a prezidentem společnosti. Novou funkci převezme v průběhu 2. čtvrtletí 2014. Nyní Fredrik Strand působí jako generální ředitel a prezident společnosti Sodexo s odpovědností za její obchodní činnost ve skandinávské oblasti. 

Švédský rodák Fredrik Strand pracuje ve své současné funkci od roku 2009. V letech 1989 až 2009 působil ve firmě Ericsson v několika vedoucích funkcích. Byl rovněž odpovědný za servisní obchodní činnost v Latinské Americe a ve Spojených státech. 

Současný generální ředitel a prezident společnosti Caverion Juhani Pitkäkoski bude ve vykonávání své funkce pokračovat do doby, než ji převezme Fredrik Strand. Poté Pitkäkoski poskytne novému generálnímu řediteli při přebírání funkce podporu a bude napomáhat procesu rozvoje strategického růstu společnosti, přičemž bude Frederiku Strandovi podávat zprávy. 

"Juhani Pitkäkoski je již od samého počátku částí týmu, který vybudoval obchodní úsek YIT Building Services – Technická zařízení budov. Tento úsek zaznamenal růst z počátečního ročního obratu 500 miliónů Euro v roce 2000 až na úroveň současného Caverionu. Já Juhanimu děkuji za jeho vynikající práci pro dosažení současné úrovně obchodní činnosti společnosti. Nyní je načase investovat do nových sil k posílení realizace vytyčených cílů společnosti Caverion definovaných v plánu delimitace YIT: 'Odloučením dojde k upřesnění a zjednodušení obchodních struktur, financování a managementu, posílení růstu obchodní strategie a tím ke zkvalitnění podmínek pro tvorbu vlastního kapitálu společnosti.' Fredrik Strand byl vybrán k realizaci nové strategie společnosti Caverion pro své rozsáhlé zkušenosti zahrnující technologickou aplikaci know-how i vedení servisní obchodní činnosti," říká Henrik Ehrnrooth, předseda dozorčí rady. 

"Velice se těším na převzetí role generálního ředitele společnosti Caverion. Měl jsem tu čest pracovat 20 let ve firmě Ericsson, kde jsem zastával několik vedoucích funkcí v oblasti komplexních služeb, a posledních pět let jako čelný představitel společnosti Sodexo na skandinávských trzích. Věřím, že Caverion má jedinečné příležitosti stát se v budoucnosti vedoucí společností na trhu v oblasti technického zařízení budov. To vše zásluhou rozsáhlých průmyslových znalostí a díky odborně kvalifikovaným pracovníkům společnosti v kombinaci s možnostmi danými v digitálním, 'vždy propojeným' světem", konstatuje Frederik Strand. 

Životopis a fotografie Fredrika Stranda jsou dostupné na: www.caverion.com. Dozorčí rada společnosti CAVERION. Pro případné další informace kontaktujte: Henrik Ehrnrooth, předseda dozorčí rady společnosti CaverionKontakty přes Päivi Alakuijala, VP Marketing and Communications, Caverion Corporation,tel. + 358 40 8400 251 Distribution: NASDAQ OMX, principal media, www.caverion.com 
Go back to list