19.02.2016 | 00:00

Výroční zpráva za rok 2015

Dnes byla zveřejněna online Výroční zpráva za rok 2015 skupiny Caverion Group v angličtině a finštině. Zahrnuje informace o strategii skupiny Caverion, obchodní činnosti skupiny, jejím podnikatelském prostředí a dále o tématu Corporate Responsibility (korporátní odpovědnost firmy). 

http://www.annualreport2015.caverion.com/    v angličtině

www.vuosikertomus2015.caverion.com           ve finštině

Na uvedených webových stránkách je k dispozici Finanční zpráva pro hospodářský rok 2015 včetně Zprávy představenstva a Zprávy z auditu ve formátu pdf dokumentu. Dále si můžete v oddílu dokumentů ke stažení stáhnout celkovou zprávu nebo její části jako pdf dokument. 

Navíc byl v anglickém a finském jazyce zveřejněn dokument Corporate Governance Statement (Prohlášení o korporátním vedení firmy) pro rok 2015. Toto prohlášení je součástí Zprávy o obchodní činnosti, avšak lze jej stáhnout také jako samostatný dokument ze stránky skupiny Caverion pomocí odkazu www.caverion.com/investors.

Go back to list