28.04.2016 | 09:00

Průběžná zpráva firmy Caverion za 1. čtvrtletí

1. ledna až 31. března 2016

  • Zakázkové krytí: 1 589,4 (12/2015: 1.461,4) mil. Eur, což představuje nárůst o 9% oproti konci předchozího roku.

  • Tržby: 560,6 (563,4) milionů Eur.

  • EBITDA: 11,5 (14,2) mil. Eur, tedy 2,0 (2,5) procent tržeb.

  • Volné cash flow: -28,8 (0,8) milionů Eur.

  • Výnos na akcii, základní: 0,03 (0,04) Eur na akcii.

Pokud není uvedeno jinak, pak údaje v závorkách vztahují platí pro odpovídající období předcházejícího roku

 Proslov prezidenta a generálního ředitele Fredrika Stranda

„Naše zakázkové krytí vzrostlo od konce loňského roku o 8 procent a od konce března 2015 o 15 procent při porovnatelných měnových kurzech. Od začátku roku jsme oznámili dvě velké a vzrušující smlouvy o péči o životní cyklus nemovitosti dle naší strategie. Ve Finsku budeme realizovat projekt Total Technical Solutions, který zahrnuje všechny stavební systémy v centru služeb Nummi pro město Hämeenlinna. Po dokončení této akce budeme odpovídat za technickou údržbu a řízené služby svěřené nemovitosti po příštích 20 let. To znamená, že Caverion bude odpovídat za využitelnost, zajištění provozních podmínek, bezpečnost a využívání energií po celou dobu životnosti této nemovitosti.  Jiný podobný ale větší projekt v hodnotě přes 80 milionů Eur byl podepsán v Kalvebod Brygge v Kodani na začátku roku. Jedná se o jeden z největších PPP projektů v Dánsku a také jednu z největších zakázek, kterou kdy firma Caverion získala. Tyto projekty ukazují, že se nám daří uvádět v život naši vizi tím, že našim klientům poskytujeme služby v oboru péče o životní cyklus nemovitostí.
Stále jsme vystaveni změnám v oboru naší činnosti například v Norsku. Tržní podmínky v Norsku se od konce roku 2015 nezlepšily a firma Caverion neočekává v bezprostřední budoucnosti žádné zlepšení. V průběhu tohoto období jsme také zjistili, že naše míra využití kapacit je nižší, než jsme plánovali. To platí zejména pro míru využití v divizi technických instalací a údržby ve Švédsku a Dánsku-Norsku, která byla v prvním čtvrtletí nižší, než bylo očekáváno. Zahájili jsme opatření pro zmírnění dalšího negativního výsledku: zavření nevýkonných poboček, sloučení regionů, dočasné propuštění zaměstnanců a snížení našich administrativních nákladů v divizích. Na konci prvního čtvrtletí jsme měli 300 dočasně propuštěných zaměstnanců a zahájili jsme restrukturalizační činnosti odpovídající nákladům ve výši 2,0 milionu Eur v prvním čtvrtletí.
V tomto období jsme pokračovali v investicích do realizace našich harmonizovaných systémů napříč skupinou. Na konci prvního čtvrtletí nyní jak severní tak střední Evropa sdílejí stejnou infrastrukturu. V druhém čtvrtletí pokračujeme v realizaci harmonizovaných systémů ve všech našich divizích, které umožňují také snazší integraci potenciálních akvizic nových firem do naší činnosti.

 Výhled pro rok 2016

 Dne 27. dubna 2016 firma Caverion upravila svůj výhled, podle kterého nyní Caverion očekává, že tržby celé skupiny v roce 2016 zůstanou na úrovni předchozího roku (2015: 2 443 milionů Eur) a že EBITDA skupiny za rok 2016 oproti předchozímu roku vzroste (2015: 91,5 mil. Eur).

 

Caverion předpokládá, že divize Švédsko a Dánsko-Norsko nebudou ve zbytku roku schopny dohnat svůj nižší výkon v prvním čtvrtletí v oblasti technických instalací a údržby. V tomto kontextu se očekává, že nižší míra využití kapacit a restrukturalizační opatření v rámci skupiny ovlivní reportovaný ukazatel EBITDA za rok 2016. V oblasti řízených služeb (Managed Services) a velkých projektů (Large Projects ) se očekává vývoj dle plánu.

 INFORMAČNÍ RELACE, WEBCAST A KONFERENČNÍ HOVOR

 Společnost Caverion ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 11:00 (finského času, východoevropský čas) uspořádá tiskovou konferenci na téma průběžné zprávy přenášenou pomocí webcastu.

Tiskovou konferenci bude možné také živě sledovat na stránce firmy Caverion www.caverion.com/investors.

Celý materiál průběžné zprávy naleznete na webu Caverion.com ( Odkaz zde )

 

Go back to list