Služby

Naše služby pokrývají celý životní cyklus budov a průmyslových odvětví, projektů a služeb.

Naše technické disciplíny jsou následující:

  • Topení, sanitární instalace - zde
  • Vzduchotechnika, klimatizace  - zde
  • Chlazení  - zde
  • Elektřina - zde
  • Informace a komunikace - zde
  • Ochrana majetku a BOZP  - zde
  • Automatizace  - zde
  • Průmyslové instalace  - zde
  • Procesní potrubní rozvody  - zde

Uvedené služby nabízíme ve vzájemných kombinacích nebo odděleně jako jednotlivé služby.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás