Chlazení

Správně zvolený a udržovaný chladicí systém zachovává energetickou efektivnost a teplotu na stabilní úrovni bez ohledu na venkovní podmínky. Naše chladicí řešení zahrnují tradiční vzduchové chlazení a dále chladicí řešení pro budovy, průmyslové areály a speciální prostory jako např. datová centra, chladicí sklady a hokejové stadiony.

Plánováním a realizací správné integrace chladicích řešení do jiných technologických procesů umožňujeme dosahování nákladových úspor jak v investicích do zařízení tak i v provozních nákladech. Jakožto partner nezávislý na dodavatelích zařízení pomáháme svým klientům zvolit optimalizované, výrobně efektivní a ekologicky příznivé systémy a řešení.

Zajišťujeme plnění zákonných požadavků jménem našich klientů, kontroly netěsností a každoroční údržbu, jakož i plnění ekologických požadavků.

Naše servisní síť profesionálních techniků v oboru chlazení zajišťuje servis chladicích systémů po celou dobu životního cyklu, tedy od instalace až po recyklaci.

Úřady definovaly určitá kritéria pro tyto práce, aby byla zajištěna kvalita práce na profesionální úrovni. Naši zaměstnanci mají příslušná oprávnění a kvalifikaci pro splnění těchto požadavků.

Velín firmy Caverion poskytuje centralizovaný dohled v režimu 24/7 a reakci na procesy systému budovy. Velín funguje v těsné spolupráci s ;personálem call centra, která přijímá žádosti o servisní zásah od zákazníků. Tyto aktivity společně tvoří centrum zákaznických služeb firmy Caverion, které je pro smluvní klienty dostupné v kterýkoli den a kteroukoli hodinu.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás