Elektro

Počet elektrických zařízení a systémů se neustále zvyšuje. Naše závislost na nich se výrazně zvyšuje.

Správně navržený a profesionálně instalovaný elektro systém značně zlepšuje například výkonnostní parametry budovy nebo průmyslového závodu. Pomocí pravidelné a kompetentní údržby lze zajistit, aby systémy fungovaly, a tak prodloužit jejich životní cyklus, a dále zajistit úsporu energie.

Elektrická řešení zahrnují tradiční elektroinstalace od nízkonapěťových po vysokonapěťové. Dále sem spadá průmyslová elektrifikace a záložní zdroje energie jako např. dieselové generátory, UPC a CPS. Součástí elektroinstalace jsou i řešení v oblasti osvětlení a dostupné technologie sahají od univerzálních technologií osvětlení až po specializovaná řešení pro regulaci osvětlení. Řešení osvětlení nabízíme bez ohledu na účel jejich použití - nabízíme řešení sahající od pouličního osvětlení a dalších venkovních aplikací až po tradiční interiérové osvětlení.

Technologie osvětlení se dynamicky vyvíjejí a účel jejich použití i typ prostor mají značný vliv na volbu vhodné technologie osvětlení. Je důležité zvolit správnou technologii osvětlení pro správný účel. Pro koncové uživatele je navíc důležité, aby barva a jas světla byly vhodné pro zamýšlený účel použití a aby osvětlovací tělesa dobře vypadala.

Zajišťujeme kritickou funkčnost zařízení v ;nemovitostech i provozních objektech jménem našich klientů i v ;případě přerušení dodávky elektřiny. Jménem našich klientů přijímáme odpovědnost za realizaci, provoz a údržbu certifikovaných elektrických rozvodných systémů.

Úřady definovaly určitá kritéria pro tyto práce, aby byla zajištěna kvalita práce na profesionální úrovni. Naši zaměstnanci mají příslušná oprávnění a kvalifikaci pro splnění těchto požadavků.

Velín firmy Caverion poskytuje centralizovaný dohled v režimu 24/7 a reakci na procesy systému budovy. Velín funguje v těsné spolupráci s personálem call centra, která přijímá žádosti o servisní zásah od zákazníků. Tyto aktivity společně tvoří centrum zákaznických služeb firmy Caverion, které je pro smluvní klienty dostupné v kterýkoli den a kteroukoli hodinu.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás