Informatika & komunikační technologie

Poskytujeme řešení v oblasti informačních a komunikačních služeb pro budovy, průmyslové provozy, projekty a služby. Rozsah informačních a komunikačních řešení i jejich komplexnost se neustále zvyšují.

Technologie zahrnuté do oblasti informací a komunikací jsou například následující:

  • Telefonní a datové/IT sítě
  • Telematika pro silnice, železnice a metro
  • Systémy řízení dopravy
  • Audiovizuální systémy (AV)
  • Systémy interní komunikace (intercom)
  • Anténní systémy, antény
  • Systémy péče o nemocniční pacienty

Úzkou spoluprací s našimi dodavateli jsme schopni poskytovat nejnovější pokročilé technologie a nejlepší řešení pro naše klienty. Řešení a výrobky jsou vždy plánovány pro konkrétní případ a vybírány tak, aby splňovaly speciální potřeby daného případu.

Úřady definovaly určitá kritéria pro tyto práce, aby byla zajištěna kvalita práce na profesionální úrovni. Naši zaměstnanci mají příslušná oprávnění a kvalifikaci pro splnění těchto požadavků.

Velín firmy Caverion poskytuje centralizovaný dohled v režimu 24/7 a reakci na procesy systému budovy. Velín funguje v těsné spolupráci s personálem call centra, která přijímá žádosti o servisní zásah od zákazníků. Tyto aktivity společně tvoří centrum zákaznických služeb firmy Caverion, které je pro smluvní klienty dostupné v kterýkoli den a kteroukoli hodinu.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás