Měření a regulace

Automatizační technologie a řešení se rapidně vyvíjejí a tato nová řešení mohou mít značný dopad na budovy i průmyslové provozy.

Automatizace má obrovský význam pro energetickou efektivnost, protože umožňuje řídit nemovitost a podmínky panující v průmyslových provozech. Automatizace je mozkem, který řídí a reguluje všechny tyto okolnosti.

Nejvýznamnější rozhodnutí ve vztahu k automatizaci se činí ve fázi projektování, a to včetně projektování v rámci modernizace nebo oprav, kdy by automatizaci měla být věnována centrální pozornost, protože má obrovský význam pro nákladové úspory související s energetickou efektivností a dále pro firewally a řešení pro datovou bezpečnost. Pomocí automatizovaného systému dokážeme my nebo naši klienti řídit například regulační systémy topení, vzduchotechnika a klimatizace, kontrolu přístupu nebo systém požární signalizace, a to pomocí jediného integrovaného rozhraní. Využíváme otevřených řešení, která umožňují nezávislost systému, a proto podporují společná komunikační rozhraní jako např. KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI a BACnet. Náš servisní koncept také zahrnuje služby ve vztahu k elektrické automatizaci ve zpracovatelském a energetickém průmyslu, a to od projekčních prací přes dodávky zařízení a instalaci až po uvedení do provozu.

Automatizační systém se používá v mnoha městech a velkoměstech, která se zapojila do systémů realitních a vodohospodářských služeb. Systém dokáže monitorovat malé jednotlivé objekty i velké budovy a průmyslové provozy.

Naši klienti nohou sami spravovat a řídit objekt. Pro naše smluvní zákazníky je k dispozici nejmodernější velín a služby managementu energií. Aktualizované informace sbírané z objektu i data uložená v historii dané nemovitosti lze použít pro analýzu a predikci údržbářských výkonů.

Úřady definovaly určitá kritéria pro tyto práce, aby byla zajištěna kvalita práce na profesionální úrovni. Naši zaměstnanci mají příslušná oprávnění a kvalifikaci pro splnění těchto požadavků.

Pro tuto disciplínu je k dispozici servis v režimu 24/7. Dálkovým monitoringem a řízením z velínu firmy Caverion poskytujeme supervizi a reakci na procesy systémů budov způsobem, který je energeticky efektivnější. Velín je provozován vysoce kvalifikovanými techniky, kteří mohou buď monitorovat funkce systémů budovy nebo dálkově testovat a upravovat procesy v případě poruch.

Velín funguje v těsné spolupráci s personálem call centra, která přijímá žádosti o servisní zásah od zákazníků. Tyto aktivity společně tvoří centrum zákaznických služeb firmy Caverion, které je pro smluvní klienty dostupné v kterýkoli den a kteroukoli hodinu.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás