Průmyslové rozvody

Firma Caverion dodává plynoměry a nádrže na zkapalněný zemní plyn jako na míru šité dodávky do Evropy i kamkoli jinam na světě. Dále vyrábíme nádrže pro zpracovatelský, energetický, kovodělný a těžební průmysl. Firma Caverion je vedoucím dodavatelem nádrží v severských zemích s dostatečnou kapacitou pro rozsáhlé dodávky. Naše zvláštní oblast kompetencí také zahrnuje velké nádrže vyráběné přímo v místě instalace.

Dodáváme nádrže jako dodávky na klíč, přičemž portfolio našich služeb zahrnuje konstrukci, nákup materiálů, výrobu prefabrikovaných dílů, instalaci, izolaci a povrchové úpravy. Naši konstruktéři jsou obeznámeni s ealizačním procesem a máme vynikající odborné znalosti a kompetence ve výrobě prefabrikovaných dílů. Prefabrikace zkracuje dobu potřebnou pro instalační práce.

Naše služby

  • Plynoměry
  • Nádrže na zkapalněný zemní plyn
  • Věže na dřevní hmotu
  • Tepelné akumulátory
  • Reaktory
  • Vany a sila
  • Nádrže, potrubí a komponenty technologických zařízení vyráběné v našich dílnách z nerezových, kyselinovzdorných a duplexních ocelí a jiných speciálních materiálů


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás