Vzduchotechnika & klimatizace

Naše nabídka vzduchotechnických a klimatizačních služeb zahrnuje tradiční řešení v oboru topení, vzduchotechniky a klimatizace a dále pokročilých řešení pro specifická odvětví. Vzduchotechnika se využívá k zajištění výměny vzduchu s venkovním prostředím a dále cirkulace vzduchu uvnitř budovy. Rozsah technologií sahá od ventilačních rozvodů a vzduchotechnických jednotek (VZT) až po špičková řešení pro čisté místnosti a průmyslovou vzduchotechniku. Vzduchotechnika typicky znamená řešení pro regulaci vlhkosti vzduchu a teploty za účelem vytvoření komfortnějších vnitřních podmínek. Technologie zahrnuje například klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, tepelné výměníky a tepelné rekuperační systémy.

Výkonná vzduchotechnická technologie a komfortní vnitřní klima jsou společně s topnou a sanitární technologií měřítky moderních služeb v ;budovách. Rozsah naší odbornosti a referencí v ;tomto oboru je proto značný.

Naše služby začínají základním plánováním. S využitím nejmodernějších simulačních metod, které máme k dispozici v rámci našich vlastních řešení a výrobků (Krantz Componenten – odkaz) a dále našeho výzkumného a vývojového centra v Německu můžeme řídit a demonstrovat svá řešení vlastníkům budov a jejich následným provozovatelům, a to ještě než stavební práce začnou. Ve výsledku je takto zaručena optimální konstrukce technických systémů a komponent.

Provedli jsme instalaci vzduchotechnických a klimatizačních systémů ve všech typech budov: kancelářských budovách, hotelích, nákupních centrech a na letištích, ve slavnostních a veletržních halách, na sportovištích a v nemocnicích a dále v laboratorních a čistých objektech, zapomenout nesmíme ani na nesčetné průmyslové areály a výrobny.
Dále dodáváme a instalujeme rekuperační tepelné systémy, včetně chemických systémů pro čištění vzduchu.

Úřady definovaly určitá kritéria pro tyto práce, aby byla zajištěna kvalita práce na profesionální úrovni. Naši zaměstnanci mají příslušná oprávnění a kvalifikaci pro splnění těchto požadavků.

Pro tuto disciplínu máme k dispozici servis v režimu 24/7, přičemž dálkovým monitoringem a řízením z velína firmy Caverion poskytujeme supervizi a reakci na procesy systémů budov způsobem, který je energeticky efektivnější. Velín je provozován vysoce kvalifikovanými techniky, kteří mohou buď monitorovat funkce systémů budovy nebo dálkově testovat a upravovat procesy v případě poruch.

Velín funguje v ;těsné spolupráci s personálem call centra, která přijímá žádosti o servisní zásah od zákazníků. Tyto aktivity společně tvoří centrum zákaznických služeb firmy Caverion, které je pro smluvní klienty dostupné v kterýkoli den a kteroukoli hodinu.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás