Generální dodavatelé

Generální dodavatelé

Díky dlouhodobým partnerstvím a úzké spolupráci s generálními dodavateli mají naše budovy a technická infrastruktura vysokou dostupnost a spokojenost uživatelů. Rozumíme výzvám a specifickým požadavkům vaší investice a projektu. Naši odborníci vám poskytnou finančně, technicky a provozně optimální řešení. Jako nezávislí provozovatelé jsme schopni poskytnout to nejefektivnější celkové řešení – podle dohodnutého rozpočtu a termínů.

Vysoce kvalitní řešení technologie pro budovy pro generální dodavatele

Plánujeme nákladově efektivní a udržitelné nemovitosti a prostředí pro města určená pro konkrétní účely. Je však možné je flexibilně adaptovat podle budoucích požadavků generálních dodavatelů. Naši experti se postarají o to, aby byty, obchodní prostory a infrastruktura byly funkční, bezpečné a zabezpečené.  

Zajišťujeme ekologičnost a pohodlí pro 

 • bytové domy,
 • kanceláře,
 • nákupní centra,
 • hotely,
 • restaurace,
 • veřejné budovy,
 • terminály pro osobní dopravu. 

Díky naší odbornosti jsme schopni zajistit bezpečnost a dostupnost 

 • průmyslových zařízení

Kromě toho jsme schopni navrhnout a sestavit 

 • datová centra a 
 • systémy pro budovy 

a zajistit plynulé procesy při produkci a výzkumu pro zákazníky spoléhající se na využívání digitalizovaných informací.

Odpovědnost za celkové technické řešení

Převzetí odpovědnosti společností Caverion za celkové technické řešení znamená sestavení přesného rozpočtu a předvídatelné dlouhodobé náklady pro nemovitost. Naše služby pokrývají celou dobu životnosti vaší nemovitosti. Náš koncept managementu životního cyklu používá model financování, který staví na pevné částce, která je splatná měsíčně po dobu trvání smlouvy o řízení životního cyklu, a to včetně nákladů za spotřebu vody, elektřiny a topení.

Můžeme vám poskytnout záruku úspor, a to formou smlouvy o poskytování služeb při vývoji nákladové efektivity stávající nemovitosti. Projekty pro zvýšení úspory energie obvykle snižují spotřebu energie o 5–20 %. Návratnost investic u malých projektů činí 1–5 let a u velkých projektů 8–10 let.

Přečtěte si o našem konceptu managementu životního cyklu, smlouvách o energetické výkonnosti a smlouvách o provozní výkonnosti.

Přečtěte si o naší spolupráci se stavebními firmami, společnostmi spravujícími systémy budov, s poradci a technickými dodavateli.

Reference

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • nižší projektové náklady a rizika pro generální dodavatele
 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující funkčnost, bezpečnost a zabezpečení
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi