Společnosti spravující systémy budov

Nabízíme širokou škálu profesionálních řešení a služeb pro společnosti spravující systémy budov. Naše odborné znalosti ve všech technických disciplínách a komplexní služby nám umožňují nabízet řešení pro nemovitosti, která zachovávají hodnotu, prodlužují životnost a zvyšují použitelnost nemovitostí. 

Díky našim znalostem správy, údržby a vývoje nemovitostí jsme schopni nabízet řešení, která jsou optimální finančně, technicky a provozně. Jako nezávislí provozovatelé jsme schopni nabízet ta nejefektivnější celková řešení. 

Součásti naší široké nabídky služeb pro společnosti spravující systémy budov

  • vyšší nákladová efektivita: správa údržby v celém rozsahu a externí personál 
  • snížení nákladů díky vývoji energetické úspornosti
  • HelpDesk a 24/7 služba dálkového monitorování prostřednictvím operačních center 
  • předvídatelnost nákladů díky aktivní údržbě a poradenství

Kompletní nabídka služeb pro společnosti spravující systémy budov

Společnost Caverion může převzít plnou odpovědnost za plánování, sestavení, provozování a udržování veškerých technických systémů a řešení pro společnosti spravující systémy budov.

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.

Reference

Společnosti spravující systémy budov

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

  • nižší náklady a rizika pro společnosti spravující systémy budov
  • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující funkčnost, bezpečnost a zabezpečení
  • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
  • udržitelnost
  • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi