Průmysl

Průmysl

Klientům z průmyslových oborů nabízíme specializované znalosti, koncepty a řešení získané s desítkami let zkušeností. Prostřednictvím vývoje procesů a technické údržby můžeme zvýšit efektivitu výroby

Dodáváme technické systémy a spravujeme procesy pro všechny průmyslové obory. Kromě toho navrhujeme a vyrábíme průmyslové součásti, jako jsou potrubí, nádrže a kotle. Nabízíme širokou řadu služeb průmyslové údržby od jednotlivých zákroků až po kompletní údržbu

 • výrobních procesů,
 • součinnosti při údržbě,
 • služeb outsourcingu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví a životního prostředí (HSE) mají ve všech našich projektech vysokou prioritu. Klademe důraz na důležitost ochrany zdraví při práci, bezpečnostní prevenci a havarijní připravenost a také na snižování dopadu na životní prostředí a dodržování předpisů týkajících se životního prostředí. O naše klienti se starají místní odborníci v zaměstnaneckém poměru.

Zlepšování OEE a ODR

Naše odborné znalosti zlepšují celkovou efektivitu zařízení (OEE) i provozní spolehlivost (ODR) procesů údržby na pracovišti. Jsme schopni eliminovat faktory, které zpomalují proces a způsobují poruchy vedoucí k plýtvání materiálem a ztrátě produktivního času. 

Díky úzké spolupráci s našimi klienty jsme schopni maximalizovat

 • dostupnost, 
 • rychlost a 
 • kvalitu výrobního procesu. 

Kromě toho dokážeme radit našim klientům a podporovat je ve věci technických investic po celou dobu životnosti závodu, včetně nových výrobních linek a modernizace zařízení. Přečtěte si více o našich poradenských službách. Pomocí průmyslového internetu a analýzy založené na ohromném objemu údajů (Big Data) zlepšujeme použitelnost procesů a produktivitu.

Naše řízené služby pro klienty z průmyslového odvětví nabízejí kompetenci, flexibilitu a nákladovou efektivitu, například v podobě externího personálu, společných podniků a dalších řešení podle konkrétních potřeb klientů.

Technická údržba pro průmysl

Naše technická údržba zahrnuje: 

 • služby preventivní plánované údržby,
 • mechanické instalace a 

optimalizaci náhradních dílů. 

Kromě toho poskytujeme pro pracoviště systémy zabezpečení, jako je kontrola přístupu a kamerové sledování a systémy detekce požáru, poplašná zařízení a systémy hašení. Na technické produkty, které instalujeme, poskytujeme záruku kvality.

Optimální řešení pro potřeby klientů ze všech průmyslových odvětví

Postaráme se o všechny potřeby našich klientů, od ad hoc požadavků až po komplexní zlepšování procesů a preventivní údržbu po celou dobu životnosti produkčních systémů a od externích odborníků až po integrovanou správu systémů budov. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi. Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jako nezávislí provozovatelé jsme schopni nabízet optimální řešení všech konkrétních potřeb našich klientů.

Přečtěte si o smlouvách o energetické výkonnosti a smlouvách o provozním výkonu.

Přečtěte si o Středisku výzkumu a vývoje společnosti Caverion

Přečtěte si o řešeních pro konkrétní odvětví: potravinářský a nápojový průmysl, báňský průmysl, chemický průmysl, petrochemický průmysl, ropný a plynový průmysl, energetický průmysl, kovodělný a ocelářský průmysl, námořní a pobřežní průmysl, lesnický průmysl, dřevozpracující a papírenský průmysl, zpracovatelský průmysl, elektronický průmysl, automobilový průmysl, informační a komunikační průmysl, ostatní odvětví

Reference

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • odborné znalosti v konkrétním odvětví
 • bezpečnost provozu a práce na pracovišti
 • nákladová efektivita průmyslových procesů 
 • snížení nákladů a rizik v důsledku aktivní údržby 
 • efektivní realizační projekty: důkladné předběžné plánování, prefabrikace
 • řešení udržitelného životního cyklu 
 • veškeré technické profese od jediného kompetentního partnera technická obsluha a údržba k dispozici 24/7