Energetický průmysl

Máme bohaté zkušenosti s klienty v oblasti výroby a distribuce energie. Naše znalosti zajišťují bezpečné a efektivní procesy a profesionální údržbu, stejně jako budování budoucích kompetencí elektráren a distribučních sítí. Nabízíme vám externí místní tým pro zajištění kvalifikované údržby, instalace, inspekcí a místního provozu.

Reference

„Nový provozní model nám pomáhá obnovovat provozy a přizpůsobovat se měnícím se potřebám. Budoucí investice společnosti se budou soustřeďovat na udržitelný vývoj existujícího produkčního systému. Podařilo se nám se společností Caverion dospět k dohodě o rozsahu a kvalitativním obsahu služeb. Při formulování výběrových kritérií jsme kladli zvláštní důraz na zkušenosti a zdroje, realizaci služeb a udržitelnost provozů.“ – Tuomas Timonen, prezident a výkonný ředitel společnosti Kemijoki Oy.

„Těší nás, že společnost Caverion vyhrála náročnou mezinárodní nabídkovou soutěž, která byla uspořádána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Ceníme si toho, že se společnost Caverion prokazatelně osvědčila při práci na podobných komplexních dodávkách potrubních systémů pro elektrárny. Projektu velmi prospělo, že detailní projektování vysokotlakého potrubí bylo možné zahájit s dostatečným předstihem,“ říká Tapani Bastman, výkonný ředitel společnosti Turun Seudun Energiantuotanto.

„Bezpečnost je jedním ze základních pilířů naší činnosti a také jsme vzali v úvahu opatření společnosti Caverion podniknutá při rozvoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme přesvědčeni, že nám dohoda kromě základní každodenní práce poskytuje přidanou hodnotu v našich rozvojových aktivitách,“ říká Kari Kuusela, exekutivní viceprezident společnosti Fingrid.

„Tento projekt je pro společnost Kemijoki velmi důležitý, jelikož ze strojního vybavení elektrárny Seitakorva udělá jedny z největších hydroelektrárenských strojů generujících ve Finsku energii pro vyrovnání sítě. Nové oběžné kolo turbíny nyní jako lubrikant používá vodu namísto oleje, díky čemuž je elektrárna mnohem ekologičtější,“ říká Tuomas Timonen, prezident a výkonný ředitel společnosti Kemijoki Oy. „Tento společný projekt prohlubuje naše strategické partnerství se společností Caverion. Spojuje odborné znalosti obou společností a díky tomu posiluje kompetenci,“ pokračuje Timonen.

 
Energetický průmysl


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

  • odborné znalosti v konkrétním odvětví
  • bezpečnost provozu a práce na pracovišti
  • nákladová efektivita průmyslových procesů 
  • snížení nákladů a rizik díky aktivní údržbě 
  • efektivní realizační projekty: důkladné předběžné plánování, prefabrikace
  • rychlé dodávky vysokotlakého potrubí díky velkým skladovým zásobám
  • důvěryhodné partnerství po dobu životního cyklu závodů 
  • všechny profese od jediného kompetentního partnera 
  • technická služba a údržba k dispozici 24/7