Kovodělný a ocelářský průmysl

Kovodělný a ocelářský průmysl představuje jednu z našich nejvýznamnějších klientských skupin. Naše hluboké odborné znalosti zaručují, že se dokážeme postarat o vše, od návrhu závodu až po dodávky na klíč a od plánování odstavení až po službu během provozu. 

Naše odborné znalosti zahrnují vývoj procesů a údržbu, poradenství při technických investicích a outsourcing. Všechny naše klientské projekty jsou vedeny na individuální bázi a vyžadují specifické plánování a řešení. Rozumíme zvláštním požadavkům a významu dostupnosti procesů a bezpečnosti při práci ve výrobním prostředí. 

Při instalacích používáme prefabrikované součásti a optimalizované toky materiálu, abychom zajistili efektivní projektové řízení a plánování, zkrácenou dodací lhůtu a zkrácení instalačních úkonů na pracovišti. Díky našemu pečlivému předběžnému plánování projektů dokážeme zajistit úspěšný přesun a instalaci materiálů a vybavení do velmi omezených prostor, jako jsou například hutní budovy. 

Reference

„Spolupráce se společností Caverion je velmi přínosná. Naše klíčové faktory při výběru partnera zahrnovaly cíle, které jsme stanovili pro technickou odbornost, flexibilitu služby a rozvoj spolupráce. Jsme přesvědčeni o tom, že společnost Caverion bude tyto cíle splňovat i v budoucnu,“ říká viceprezident Erkki Niska, oddělení Tornio Mill Services společnosti Outokumpu.
Kovodělný a ocelářský průmysl


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás