Lesnický, dřevozpracující a papírenský průmysl

V lesnickém, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu nabízíme špičkové odborné znalosti v oblasti zlepšování procesů, technických řešení a údržby pro nákladově efektivní výrobu. Spolu s našimi klienty budujeme pevná partnerství založená na efektivních a produktivních řešeních a integrovaných profesionálních zdrojích

Nabízíme ty nejlepší znalosti a technologie spolu s rozsáhlými zkušenostmi v oboru cílícími na individuální potřeby každého klienta. V praxi to představuje nepřerušený provoz bez nepředvídatelných, časově náročných a nákladných odstávek během výroby. Používáme procesy, které se v praxi osvědčily.
 

Reference

„Naše strategické partnerství je založeno na dlouhodobém vztahu, silné vzájemné důvěře a společně vyvinutém modelu strategického partnerství, který společnosti Metsä Fibre poskytl výraznou konkurenční výhodu. Použitelnost, řízení nákladů a průběžný vývoj pod správou společnosti Caverion vzkvétají.“ – Ilkka Hämälä, výkonný ředitel
Lesnický, dřevozpracující a papírenský průmysl


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás