Ostatní odvětví

Pomáháme klientům, kteří fungují v mnoha různých průmyslových odvětvích. Spolupracujeme na vývoji a správě produkčních procesů, staráme se o nákladově efektivní preventivní údržbu, poskytujeme poradenství ve věci investic a také flexibilní zdroje a služby outsourcingu.

Vlastníme odborné znalosti celého řetězce služeb nutných k plánování, budování a provozování funkčních, energeticky efektivních, bezpečných a zabezpečených průmyslových závodů a jiných zařízení. Rozsah našich služeb údržby se pohybuje od individuálních zadání přes kompletní technický vývoj a preventivní údržbu produkčních procesů až po integrovanou správu systémů budov během celého životního cyklu závodu.

Dokážeme zabezpečit standardizované technické systémy a dohodnutou úroveň služeb pro prostory, jako jsou obchody a skladiště v celé zemi. Naše doba odezvy pro ad hoc služby a požadavky je krátká. Naše služba korektivní údržby je k dispozici 24/7.

Správa všech systémů budov

Jsme schopni rozvíjet a spravovat systémy budov, automatizační služby a služby určené pro zařízení a systémy průmyslových budov. Dokážeme se postarat o veškerou technickou údržbu a spravovat veškeré služby v oblasti nemovitostí. Naše řízené služby zajišťují provozní výkon, energetickou efektivitu a udržování hodnoty nemovitosti po celou dobu životnosti. 

Nemovitost lze připojit ke službě pro vzdálené monitorování a správu a zajistit tak dodržení požadovaných podmínek. Dokážeme vyvíjet a instalovat bezpečnostní systémy, jako je kontrola přístupu, body centrálního poplašného systému, poplašná zařízení proti vniknutí, kamerové sledování a systémy požární signalizace, a to vše na pokročilých platformách. 

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.

Reference

Ostatní odvětví


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

  • odborné znalosti v konkrétním odvětví
  • bezpečnost provozu a práce na pracovišti
  • nákladová efektivita průmyslových procesů 
  • snížení nákladů a rizik díky aktivní údržbě 
  • efektivní realizační projekty: důkladné předběžné plánování, prefabrikace
  • důvěryhodné partnerství po dobu životního cyklu 
  • všechny profese od jediného kompetentního partnera 
  • technická služba a údržba k dispozici 24/7