Real Estate investoři a developeři

Realitním investorům a developerům nabízíme systémy pro budovy, které prodlužují životnost nemovitostí, rozšiřují jejich možné využití a udržují náklady i hodnotu aktiv na požadované úrovni. Díky našim znalostem investování do nemovitostí a developerských projektů jsme schopni nabízet řešení, která jsou optimalizována finančně, technicky i provozně. Jako nezávislí provozovatelé jsme schopni nabízet ta nejefektivnější celková řešení.

Vyvíjíme, instalujeme a udržujeme technologie pro budovy, díky kterým jsou nemovitosti funkční, bezpečné, zabezpečené a energeticky úsporné – vhodné pro současné účely a snadno přizpůsobitelné budoucím požadavkům. Zajišťujeme vysokou dostupnost, úsporu energie a uživatelské pohodlí pro následující typy nemovitostí:

 • bytové domy, 
 • kanceláře, 
 • nákupní centra, 
 • hotely, 
 • restaurace, 
 • parkoviště, 
 • terminály a nádraží pro osobní dopravu, 
 • výstaviště a konferenční sály,
 • muzea. 

Naši odborníci dokáží navrhovat a sestavovat automatizovaná řešení pro budovy s náročnými podmínkami, jako jsou např. datová centra. Máme také bohaté zkušenosti s řešeními infrastruktury, jako jsou technologie systémů osvětlení. 

Součásti naší komplexní nabídky služeb pro realitní investory a developery:

 • Integrované dodávky projektů: efektivní, včasné a v rámci dohodnutého rozpočtu
 • Zachování hodnoty aktiv po dobu životního cyklu nemovitosti
 • Systémy pro budovy umožňující splnění veškerých požadavků nájemníků
 • Záruka provozní spolehlivosti budov
 • Dobré vnitřní klima a dobře provozované budovy
 • Vyšší úspory energie a snížená uhlíková stopa

Převzetí plné odpovědnosti 

Můžeme za realitní investory a developery převzít plnou odpovědnost za plánování, stavbu, provozování a udržování veškerých technických systémů a řešení.

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. 

Můžeme se také postarat o energetické poradenství a inspekci instalací provedených úřady. V případě potřeby můžeme naplánovat a provést změny nezbytné k tomu, aby byla nemovitost připravena k certifikacím, jako je LEED. 

Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.  

Důraz na životní cyklus

Naše služby pokrývají celou dobu životnosti vaší nemovitosti. Náš koncept managementu životního cyklu používá model financování, který staví na pevné částce, která je splatná měsíčně po dobu trvání smlouvy o řízení životního cyklu, a to včetně nákladů za spotřebu vody, elektřiny a topení.

Můžeme vám poskytnout záruku úspor, a to formou smlouvy o poskytování služeb při vývoji nákladové efektivity stávající nemovitosti. Projekty pro zvýšení úspory energie obvykle snižují spotřebu energie o 5–20 %. Návratnost investic u malých projektů činí 1–5 let a u velkých projektů 8–10 let.

Přečtěte si o našem konceptu managementu životního cyklu, smlouvách o energetické výkonnosti a smlouvách o provozní výkonnosti.

Přečtěte si o středisku výzkumu a vývoje společnosti Caverion, které vytváří pokročilá řešení a produkty zaručující bezpečnost, zdraví a pohodlí.

Používané smluvní modely

Reference

„Hlavní silné stránky společnosti Caverion platí stále. Kompetenci našich partnerů bereme jako samozřejmost. Společnost Caverion se osvědčila tím, že tuto kompetenci projevuje.“ – Michael Noll, majitel nemovitostí, Actris GmbH.

„Díky spolupráci se společností Caverion máme k dispozici moderní pokrokové datové centrum, které zajišťuje prosperitu městského úřadu v Tønder. Během realizace projektu jsme obdrželi spoustu užitečných rad a jsme velmi spokojeni s tím, jak se společnost Caverion vypořádala s uzavřením dvou starších serverových center a jejich přetvořením v nové, moderní datové centrum.“ – Lars Møldrup, městský úřad v Tønder.

„Jde nám o dobře plánovanou údržbu, vysoce kvalitní a nákladově efektivní služby a spokojené nájemníky. Zodpovědná realizace investičních aktivit byla pro společnost Varma vždy prioritou. Společnost Caverion jsme si vybrali jako partnera pro řízení energie. Stanovené cíle plníme díky dobré spolupráci. Navíc hodně ušetříme na nákladech na údržbu nemovitostí.“ – Aarne Markkula, realitní development manažer, Varma

„Společnost Caverion nám dodala uživatelsky přívětivá a energeticky úsporná řešení, která zajišťují flexibilitu, takže můžeme budovu adaptovat podle toho, jak se během 50–80 let životnosti budovy mění struktura a velikost společnosti.“ – Jørgen Løfaldli, správce nemovitostí, SpareBank 1 SMN.

„Naše spolupráce staví na spolehlivém partnerství. Společnost Caverion dodává to, co slibuje, a vždy včas. Kvalitní a souhrnné zprávy o životním cyklu vybavení představují přidanou hodnotu a umožňují nám znát rizika a nepřekročit rozpočet.“ – Marko Koivisto, správce nemovitostí, Tampere Hall

„Společnost Caverion pro nás představovala zdaleka tu nejlepší možnost. Naše nová smlouva zahrnuje i vývoj efektivnějších provozních modelů. Budeme také pokračovat v práci na udržitelném rozvoji a energetické úspornosti. Znalosti a dovednosti společnosti Caverion naše cíle podporují,“ říká Pekka Kuosmanen, Assistant Vice President, Finnair Facility Team.

„Umístění, způsob stavby a technické vybavení činí z Henninger Tower zcela jedinečný projekt rezidenční budovy,“ říká Jörg Janson, projektový manažer společnosti Actris Henninger Turm GmbH & Co. KG. „Jako investorům nám záleží hlavně na zajištění vysoce kvalitní realizace projektu navzdory přísným termínům.“

„Komplexní nové budovy, jako jsou nákupní centra, vyžadují stále pokročilejší technologie. Společnost Caverion má mimořádné zkušenosti v oblasti nejnovějších ventilačních a klimatizačních technologií, jako jsou například pokročilé systémy rekuperace tepla, které budou použity jako součást klimatizace nákupního centra Aquis Plaza. Značí to také bohaté zkušenosti s řízením projektů, což je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci těchto rozsáhlých projektů,“ říká mluvčí společnosti Ed. Züblin AG.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • nižší projektové náklady a rizika pro realitní investory a developery
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi