Uživatelé nemovistostí

Uživatelé nemovistostí

Díky našim odborným znalostem technologií a údržby budov můžeme nabídnout vysokou funkčnost pro všechny uživatele nemovitostí. Rozumíme potřebám lidí pracujících se zařízením budov a těm, kteří nemovitost navštěvují. Optimalizované podmínky včetně kvalitního vnitřního klimatu mají velký vliv na zdraví, ostrahu a zabezpečení. Poskytujeme uživatelům ideální řešení, která jsou finančně, technicky i provozně optimální

Můžeme monitorovat a upravovat podmínky systémů budov pomocí systémů automatizace budov a vytvářet tak pohodlná prostředí vedoucí k vysoké spokojenosti uživatelů. Například optimalizace teploty, vlhkosti a osvětlení nemovitosti – to vše má vliv na výkon a komfort uživatelů. Vnitřní klima má navíc vliv na funkčnost zařízení a přístrojů.

Hluboká znalost zvláštních potřeb uživatelů nemovitostí

Naše dosavadní práce zahrnuje úspěšné plánování, instalaci a vývoj systémů pro budovy a automatizaci a technickou údržbu, například pro: 

 • kanceláře,
 • nákupní centra,
 • hotely,
 • restaurace,
 • kontaktní body pro zákazníky,
 • sportovní a kulturní zařízení,
 • banky a pojišťovny,
 • terminály pro osobní dopravu,
 • zdravotnická zařízení,
 • čerpací stanice,
 • logistická centra a skladiště.

Máme také bohaté zkušenosti s řešeními infrastruktury budov včetně systémů nakládání s odpady, parkovišť a systémů ostrahy a zabezpečení

Převzetí plné odpovědnosti za řešení

Dokážeme převzít plnou odpovědnost za plánování, stavbu, provozování a udržování veškerých technických systémů a řešení pro uživatele nemovitostí.

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. 

Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.  

Naše služby pokrývají celou dobu životnosti vaší nemovitosti 

Můžeme vám poskytnout záruku úspory prostřednictvím smlouvy o poskytování služeb při vývoji nákladové efektivity stávající nemovitosti. Projekty pro zvýšení úspory energie obvykle snižují spotřebu energie o 5–20 %. Dlouhodobá návratnost investic do úspory energie může být vysoká. V některých případech může už jen pouhá racionalizace a úprava současných systémů vést ke znatelným úsporám nákladů a energie. 

Reference

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • nižší náklady a rizika pro uživatele nemovitostí
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi 
 • Dlouhodobé plánování, provozní spolehlivost, předvídání potřeby údržby a modernizace bez přerušení