Finanční ústavy a pojišťovny

Máme rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním uživatelské přívětivosti, energetické úspornosti a funkčnosti v budovách využívaných k poskytování finančních služeb a pojišťovnách. Chápeme důležitost nerušeného provozu a fyzického zabezpečení i zabezpečení dat.

Zajišťujeme, aby 

 • klientské pobočky,
 • kancelářské a obchodní prostory,
 • parkoviště a 
 • komunikační systémy 

byly finančně, technicky i provozně optimální. 

Součásti naší široké nabídky služeb pro banky a pojišťovny

 • bezpečné prostory a bezpečnostní systémy včetně kontroly přístupu body centrálního poplašného systému, poplašná zařízení proti vniknutí, kamerové sledování, bezpečnostní sítě a systém požární signalizace a hašení na pokročilých platformách
 • funkční a pohodlné prostředí pro zaměstnance a klienty
 • Dobré vnitřní klima: zlepšení pohodlí, výkonu a ziskovosti
 • přizpůsobení klimatizace a osvětlení okolním podmínkám
 • nižší náklady díky vyšším úsporám energie
 • vysoká dostupnost systémů budov díky profesionální údržbě
 • HelpDesk a 24/7 služba dálkového monitorování prostřednictvím operačních center 

Služby pro celou životnost pro uživatele v oblasti financí a pojišťovnictví

Společnost Caverion může převzít plnou odpovědnost za plánování, sestavení, provozování a udržování veškerých technických systémů a řešení pro uživatele nemovitostí v odvětví financí a pojišťovnictví včetně 

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.

Reference

„Jde nám o dobře plánovanou údržbu, vysoce kvalitní a nákladově efektivní služby a spokojené nájemníky. Zodpovědná realizace investičních aktivit byla pro společnost Varma vždy prioritou. Společnost Caverion jsme si vybrali jako partnera pro řízení energie. Stanovené cíle plníme díky dobré spolupráci. Navíc toho hodně ušetříme na nákladech na údržbu nemovitostí.“ – Aarne Markkula, realitní development manažer, Varma

„Společnost Caverion nám dodala uživatelsky přívětivá a energeticky úsporná řešení, která zajišťují flexibilitu, takže můžeme budovu adaptovat podle toho, jak se během 50–80 let životnosti budovy mění struktura a velikost společnosti.“ – Jørgen Løfaldli, správce nemovitostí, SpareBank 1 SMN.
Finanční ústavy a pojišťovny

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • optimální funkčnost zařízení v odvětví financí a pojišťovnictví
 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi
 • Dlouhodobé plánování, provozní spolehlivost, předvídání potřeby údržby a modernizace bez přerušení