Hotely a restaurace

Máme rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním efektivní údržby a nerušeného provozu hotelů a restaurací. Víme, co je nezbytné pro zajištění funkčních a bezpečných podmínek pro hotely a restaurace, díky čemuž jsme schopni poskytovat finančně, technicky a provozně optimální řešení

Naše odborné znalosti zajišťují, že řešení pro uživatele nemovitostí, jako jsou hotely, restaurace, parkoviště a technická infrastruktura, jsou funkční, bezpečné a nákladově efektivní

Součásti naší široké nabídky služeb pro hotely a restaurace

 • Pohodlné, funkční a bezpečné prostředí pro zaměstnance a návštěvníky
 • Optimální podmínky a vysoká spokojenost uživatelů díky automatické regulaci osvětlení, klimatizace a chlazení a díky vysokorychlostním optickým sítím
 • Energeticky úsporná zařízení: minimální spotřeba energie a emise
 • Dobré vnitřní klima: zlepšení pohodlí, výkonu a ziskovosti
 • Proaktivní údržba a poradenství umožňující vysokou dostupnost a předvídatelné náklady
 • HelpDesk a 24/7 služba dálkového monitorování prostřednictvím operačních center

Služby od poradenství po údržbu 

Společnost Caverion může převzít plnou odpovědnost za plánování, sestavení, provozování a udržování veškerých systémů pro budovy a řešení pro zařízení hotelů a restaurací. 

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.

Reference

Hotely a restaurace

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • optimální funkčnost hotelů a restaurací 
 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi
 • Dlouhodobé plánování, provozní spolehlivost, předvídání potřeby údržby a modernizace bez přerušení