Maloobchod a přeprava

Máme rozsáhlé zkušenosti se zajištěním efektivní údržby a nerušeného provozu firem podnikajících v odvětví maloobchodu a přepravy zboží. Víme, co je nezbytné pro zajištění funkčních a bezpečných podmínek pro lidi, zboží a vozidla, díky čemuž jsme schopni poskytovat finančně, technicky a provozně optimální řešení

Zajišťujeme, aby 

 • nákupní centra,
 • skladiště,
 • parkoviště,
 • komunikační systémy a
 • řešení infrastruktury 

byly funkční, bezpečné  a nákladově efektivní

Naše široká nabídka služeb pro firmy podnikající v odvětví maloobchodu a přepravy zboží

 • Funkční a bezpečné prostředí pro zaměstnance a návštěvníky 
 • Optimální podmínky a vysoká spokojenost uživatelů díky automatické regulaci osvětlení, klimatizace a chlazení a díky vysokorychlostním optickým sítím
 • Dobré vnitřní klima: zlepšení pohodlí, výkonu a ziskovosti
 • Energeticky úsporná zařízení: minimální spotřeba energie a emise
 • Proaktivní údržba a poradenství umožňující vysokou dostupnost a předvídatelné náklady
 • HelpDesk a 24/7 služba dálkového monitorování prostřednictvím operačních center 

Plná odpovědnost za všechna řešení a systémy pro budovy

Společnost Caverion může převzít plnou odpovědnost za plánování, sestavení, provozování a udržování veškerých systémů pro budovy a řešení pro firmy podnikající v odvětví maloobchodu a přepravy zboží

Reference

Maloobchod a přeprava

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení pro uživatele nemovitostí
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • nižší náklady a rizika 
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi
 • Dlouhodobé plánování, provozní spolehlivost, předvídání potřeby údržby a modernizace bez přerušení