Sport a kultura

Máme rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním efektivní údržby a stabilního provozu sportovních a kulturních zařízení. Víme, co je nezbytné pro zajištění funkčních a bezpečných podmínek, díky čemuž jsme schopni poskytovat finančně, technicky a provozně optimální řešení

Zajišťujeme, aby 

 • sportovní haly a bazény,
 • fitcentra,
 • kluby pro mládež,
 • knihovny,
 • muzea, 
 • divadla, 
 • koncertní haly,
 • výstaviště, 
 • parkoviště,
 • komunikační systémy a
 • řešení infrastruktury 

byly funkční, bezpečné a nákladově efektivní. 

Součásti naší široké nabídky služeb pro sportovní a kulturní zařízení

 • Funkční, bezpečné a pohodlné prostředí pro zaměstnance a návštěvníky 
 • Optimální podmínky a vysoká spokojenost uživatelů díky automatické regulaci osvětlení, klimatizace a chlazení a díky vysokorychlostním optickým sítím
 • Dobré vnitřní klima: zlepšení pohodlí, výkonu a ziskovosti
 • Pokročilé systémy požární signalizace a hašení
 • Řízení a monitorování systémů budov, které přihlíží i ke zdravotním aspektům, jako je kvalita vody v bazénech 
 • Využití systémů automatizace pro budovy, jako jsou pokročilé systémy klimatizace a ventilace, umožňující pohodlí diváků a vysoce kvalitní led
 • Proaktivní údržba a poradenství umožňující vysokou dostupnost a předvídatelné náklady
 • Služba HelpDesk a 24/7 služba dálkového monitorování prostřednictvím operačních center 

Kompletní řada služeb pro sportovní a kulturní zařízení

Společnost Caverion může převzít plnou odpovědnost za plánování, sestavení, provozování a udržování veškerých technických systémů a řešení pro sportovní a kulturní zařízení. 

Získáte transparentní službu od jediného dodavatele a jeden kontaktní bod pro všechny vaše potřeby. Jsme vaším odpovědným, finančně stabilním a dlouhodobě angažovaným partnerem s rozsáhlými odbornými znalostmi.

Reference

„Naše spolupráce staví na spolehlivém partnerství. Společnost Caverion dodává to, co slibuje, a vždy včas. Kvalitní a souhrnné zprávy o životním cyklu vybavení představuje přidanou hodnotu a umožňuje nám to určit rizika a nepřekročit rozpočet.“ – Marko Koivisto, správce nemovitostí, Tampere Hall.
Sport a kultura

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás

Výhody pro klienty

 • optimální funkčnost sportovních a kulturních zařízení
 • pokročilé a integrované systémy pro budovy zajišťující bezpečnost a zabezpečení
 • zaměření na životní cyklus: úspory nákladů a energie 
 • udržitelnost
 • smlouvy s jasně stanovenými odpovědnostmi
 • Dlouhodobé plánování, provozní spolehlivost, předvídání potřeby údržby a modernizace bez přerušení