Energie 

Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti výroby a distribuce energie pomáhají klientům splňovat provozní cíle a cíle údržby a zajišťují budoucí kapacitu elektráren. Náš Etický kodex zajišťuje vysokou úroveň korporátní odpovědnosti, což je důležité například při implementování nového provozního modelu. Nabízíme kompetentní místní tým pro zajištění instalace, inspekcí, provozu, monitorování, řízení a údržby. Veškerá naše činnost splňuje vysoké standardy na bezpečnost práce a procesů a striktní ekologické požadavky. 

Reference

„Nový provozní model nám pomáhá obnovovat provozy a přizpůsobovat se měnícím se potřebám. Budoucí investice společnosti se mohou zaměřit na udržitelný vývoj existujícího produkčního systému.  Podařilo se nám se společností Caverion dospět k dohodě o rozsahu a kvalitativním obsahu služeb. Při formulování výběrových kritérií jsme kladli zvláštní důraz na zkušenosti a zdroje, realizaci služeb a udržitelnost provozů.“ – Tuomas Timonen, prezident a výkonný ředitel společnosti Kemijoki Oy.

Energie - Veřejný sektor

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás