Infrastrukturní projekty

Máme bohaté zkušenosti s infrastrukturními projekty vyžadujícími vysokou funkčnost, řízení rizika a nákladovou efektivitu. Naši odborníci si uvědomují, že moderní centra růstu přinášejí nové požadavky na služby síťové infrastruktury. Nabízíme spolehlivá, bezpečná a udržitelná řešení, která pomáhají vytvářet příjemná a ekologická městská prostředí pro obyvatele a komunity

Reference

„Výměna systémů detekce požáru redukovala náklady a zlepšila uživatelské prostředí ve školách a domovech důchodců, ve kterých docházelo k falešným poplachům. Společnost Caverion nás vždy s dostatečným předstihem informuje o dalších možných zásazích a jejich cenové nabídky zohledňují veškeré nezbytné faktory po celý životní cyklus systémů budov,“ Jarkko Leinonen, vedoucí řízení nemovitostí, obec Lempäälä, technické oddělení.

„Díky spolupráci se společností Caverion máme k dispozici moderní pokrokové datové centrum, které zajišťuje poklidný chod městského úřadu v Tønder. Při realizaci projektu jsme obdrželi spoustu užitečných rad a jsme velmi spokojeni s tím, jak se společnost Caverion vypořádala s uzavřením dvou starších serverových center a jejich přetvořením v nové, moderní datové centrum.“ – Lars Møldrup, městský úřad v Tønder.

Infrastrukturní projekty


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás