Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Caverion se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů jejích služeb v souladu se směrnicí 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( směrnicí o ochraně údajů) v platném znění a v souladu s místní legislativou členských států založenou na této směrnici a dalšími platnými zákony.

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami uvedenými v těchto zásadách. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas se způsobem, jak v souladu s těmito zásadami ukládáme a používáme soubory cookie. Nesouhlasíte-li s postupy používání údajů zde popsanými, neměli byste naše webové stránky používat.

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek k těmto zásadám ochrany osobních údajů se prosím obracejte na adresu uvedenou níže v části Definice.

Definice

„Caverion“ nebo „my“ nebo „společnost“: Caverion Corporation, identifikační číslo společnosti FI25341274, Panuntie 11, 00620 Finsko. Telefon: +358 10 4071, e-mail: Communications@caverion.com

Osobní údaje: Veškeré přímo či nepřímo související informace, které lze spojit s žijící fyzickou osobou.

„Uživatel(é)“ nebo „vy“ nebo „klient“: Uživatel(é) webových stránek.

„Webové stránky“: Webové stránky dostupné prostřednictvím následující primární adresy URL caverion.com a naše domény pro jednotlivé země, vstupní stránky kampaní (např. hub.caverion.com) a platformy sociálních médií společnosti Caverion.

Soubory cookie

Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je do vašeho počítače nebo jiného koncového zařízení umístěn webovým serverem při návštěvě webových stránek. Soubory cookie se používají k přizpůsobení procházení v prohlížeči. Pomáhají webovým stránkám rozpoznat vaše zařízení, když se na dotyčné webové stránky vrátíte. Každý soubor cookie je přiřazen vašemu koncovému zařízení jedinečně a pouze server, který soubor cookie umístil, jej dokáže později přečíst. Soubor cookie nespouští programy a nelze jej použít k umísťování virů nebo jiného malwaru ani k poškozování vašeho koncového zařízení či datových souborů. Uživatele nelze identifikovat jen na základě používání souborů cookie nebo podobných technologií.

Se soubory cookie používanými na webových stránkách je nakládáno tak, aby nenarušovaly soukromí uživatele služby. Soubory cookie se používají například k měření a průzkumům za účelem zjištění typu a míry použití webových stránek. Soubory cookie lze také použít při přímém marketingu zaměřeném na společnosti, marketingu cílenému na seznamy uživatelů či k remarketingu. Účelem takového marketingu je informovat uživatele, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti, o jejích aktuálních službách. Shromážděné informace lze využít také v přehledech demografických údajů, zájmů a zobrazení v Obsahové síti Google.

Soubory cookie neposkytují přístup ke kopírování zařízení pro ukládání dat (například pevného disku) v koncovém zařízení ani to neumožňují. Uživatel může změnou nastavení internetového prohlížeče soubory cookie blokovat. Takové jednání však může vést k omezení funkčnosti stránek, a proto se nedoporučuje. Uživatel může také soubory cookie v prohlížeči internetu kdykoli smazat.

Remarketing

Na uživatele lze cílit formou inzerce provozované s využitím poskytovatelů služeb třetích stran, jako je Google nebo Facebook. Za účelem zobrazování reklam umísťují tito poskytovatelé služeb sledovací soubory cookie pro remarketing. Remarketing pomáhá společnosti Caverion přizpůsobit marketing vašim preferencím.

Online inzerce na základě chování

Soubory cookie se používají ke sběru údajů o vašem chování na internetu. Obchodníci třetích stran mohou naši reklamu zobrazit, když navštěvujete webové stránky nebo aplikace na internetu. 

Nejnovější verze zásad pro zájmově orientovanou inzerci společnosti Google Inc.: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=cs&answer=143465

Uživatel může, pokud si to přeje, spravovat marketing cílený na seznamy uživatelů na webových stránkách Your Online Choices (Vaše volby na internetu): http://www.youronlinechoices.com/cz. Nastavení inzerce pro marketing poskytovaný společností Google lze spravovat na adrese: http://google.com/ads/preferences  

Odhlášení z remarketingu

Analýza stránek

Tyto webové stránky používají analýzu stránek Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Analýza stránek používá soubory cookie (textové soubory) k analýze provozu na webových stránkách. Informace generované těmito soubory cookie (například IP adresy) jsou přenášeny a ukládány poskytovatelem služby (ve Spojených státech společností Google). Poskytovatel služby je následně používá k tomu, aby majitelům webových stránek poskytoval přehledy a nabízel služby související s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu.

Poskytovatel služeb může údaje předat třetím stranám, pokud mu to nařizuje zákon nebo zpracovávají-li třetí strany informace svým jménem.

Soubory cookie můžete zakázat změnou nastavení prohlížeče, může to však vyústit v částečnou nefunkčnost webových stránek.

Používáním a procházením těchto stránek vyjadřujete souhlas s tím, že poskytovatel služby analýzy stránek bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a pro účely zde popsané.

Odhlášení z analýzy

Přímý marketing

Na webových stránkách můžete být požádáni, abyste uvedli, zda si přejete dostávat e-mailem nebo poštou jisté informace. Pokud tak učiníte, vyjadřujete tím souhlas, že společnost Caverion a naše přidružené společnosti mohou využívat vaše osobní údaje k tomu, aby vám poskytovaly informace, například o produktech, službách a propagačních akcích.

Své preference ohledně přímého marketingu můžete kdykoli změnit pomocí možnosti odhlášení, kterou každý přímý marketing obsahuje. Pokud tak učiníte, nesmaže společnost Caverion automaticky vaše osobní údaje ze svých databází, ale smaže vaše kontaktní údaje ze seznamu e-mailových adres.

Informace o zákaznickém vztahu

I když takovou preferenci neuvedete, ale jste stávajícími zákazníky společnosti Caverion, můžeme vás kontaktovat e-mailem s informacemi, které se týkají zákaznického vztahu mezi společností Caverion a vámi. Stejně jako u přímého marketingu máte možnost odhlásit se pomocí možnosti odhlášení obsažené v takových e-mailech.

Shromažďování osobních údajů

Obecně platí, že webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli zadat jakékoli osobní údaje. V určitých částech webových stránek však můžete být požádáni o poskytnutí osobní údajů při přihlašování ke službě, kterou požadujete.

Společnost Caverion shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro její vztah s klientem, a neuchovává je déle, než je pro dané účely či období potřebné dle smlouvy nebo ze zákona.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost Caverion zpracovává osobní údaje za účelem:

  • zlepšování našich služeb a poskytování optimalizovaných služeb a obsahu na základě konkrétních potřeb a zájmů uživatelů, včetně e-mailového marketingu, aplikací, osobních telefonátů za účelem prodeje apod.,
  • ·organizování soutěží a dalších propagačních aktivit,
  • upozorňování klientů na změny související se zásadami, produkty či službami společnosti Caverion,
  • zajišťování bezpečného použití webových stránek na různých zařízeních,
  • ·vývoje webových stránek,
  • zpracování a vyřizování stížností a požadavků,
  • zlepšování našich služeb prováděním průzkumů mezi zákazníky a poskytováním zpětné vazby na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které společnosti Caverion poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech a přístup do příslušného prostředí a k osobním údajům je podmíněn zadáním přihlašovacích údajů. Společnost Caverion a naši poskytovatelé služeb vždy provádějí všechna adekvátní opatření, aby zajistili zabezpečení vašich osobních údajů. Společnost Caverion má právo, ale nikoli povinnost, po přiměřenou dobu uchovávat a používat informace uložené v databázích společnosti Caverion a další informace získané prostřednictvím aktivit klienta na webových stránkách.

Předávání osobních údajů

Společnost Caverion nepředá žádné osobní údaje mimo společnost Caverion nebo své partnery, dceřiné společnosti, přidružené subjekty, dodavatele a subdodavatele. Abychom zajistili řádné fungování webových stránek a usnadnili naši globální činnost, potřebujeme někdy sdílet a předávat vaše osobní údaje společnostem působícím mimo Finsko (například jsou-li naše servery umístěny v jiné zemi) a EU/EHP. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost Caverion je oprávněna v rámci EU/EHP neomezeně sdílet a předávat vaše osobní údaje za účelem popsaným těmito zásadami ochrany osobních údajů. V zemích mimo EU/EHP je oprávněna sdílet a předávat tyto údaje v souladu s principy dle kapitoly 5 finského zákona o ochraně osobních údajů. V takových případech společnost Caverion přijme přiměřená bezpečností opatření, aby zajistila, že zpracování údajů probíhá dle jejích obvyklých standardů.

Právo zabránit zpracování

Máte právo zabránit nám ve zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé inzerce, dálkového prodeje a jiné marketingové komunikace, marketingových průzkumů či anket (odhlásit se), tak, že nás o této skutečnosti informujete. Marketingovou komunikaci vám zasíláme elektronicky (e-mailem, SMS apod.), jen pokud jste s tím vyjádřili souhlas (přihlásili jste se). Máte právo se kdykoli odhlásit.

Právo na přístup a opravu

Ke svým osobním údajům uloženým v našem datovém souboru máte právo přistupovat, pokud podáte žádost, kterou nám adresujete v podobě osobně podepsaného či obdobně ověřeného dokumentu, nebo pokud se k nám osobně dostavíte. Své osobní údaje můžete také kontrolovat, aktualizovat, mazat a opravovat, případně o to můžete požádat nás. Jednou do roka máte právo si své osobní údaje bezplatně vyžádat. Upozorňujeme, že pokud si vyžádáte stažení svého souhlasu s použitím osobních údajů, můžete tím zabránit společnosti Caverion, aby vám poskytla informace, které jste si vyžádali.

Webové stránky a služby třetích stran

Naše webové stránky mohou uvádět odkazy na weby třetích stran. Tyto weby třetích stran mohou zpracovávat osobní údaje podle jiných smluvních podmínek než společnost Caverion. Za postupy, které ke zpracování a ochraně osobních údajů a informací o zákaznících používají weby, na něž naše webové stránky nebo tyto zásady odkazují, nenese společnost Caverion odpovědnost.

Naše webové stránky vám mohou umožňovat propagaci a sdílení vašeho obsahu v sociálních sítích (například Facebook, Twitter). Použití vašeho obsahu a souvisejících informací (včetně případných osobních údajů) v těchto službách podléhá smluvním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb. K takovým službám třetích stran nemáme přístup, neřídíme je ani nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Společnost Caverion si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů upravovat. Společnost Caverion věří, že si čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů přečtete, abyste se seznámili s případnými změnami.

Kontaktní údaje

Potřebujete-li své osobní údaje zkontrolovat, můžete za tím účelem společnost Caverion kdykoli kontaktovat. Potřebujete-li další informace, kontaktujte společnost Caverion pomocí formuláře na našich webových stránkách.