Oblasti služeb

Oblasti našich služeb pokrývají celý životní cyklus, projekty a servisní činnosti pro budovy a průmyslové činnosti. Jsme činní vníže uvedených oblastech služeb:

  • Poradenské služby
  • Konstrukční a inženýrské služby
  • Řízení projektů
  • Realizace projektů
  • Řízený cyklus životnosti
  • Řízené provozy
  • Technická údržba.

Ve všech těchto oblastech služeb podporujeme požadavky našeho klienta na vlastnictví certifikátu pro stavební nebo průmyslové procesy. Máme odbornou způsobilost i technické schopnosti, díky nimž zajišťujeme, aby plánování a vybraná řešení a systémy podporovaly účel klienta, kterým je například vlastnictví certifikátů: LEED, BREEAM a DGNB.

Odpovídáme za rozvoj údržby vsouladu s cíli definovanými společně s klientem a dále řídíme dodavatelské a subdodavatelské sítě ve všech těchto oblastech služeb.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás