Optimalizace provozů pro inteligentnější budoucnost


Provoz různých druhů budov a jejich posuzování vzhledem ke konkrétním potřebám má značný vliv na rozpočet – ať už jsou určeny například k obývání, práci, výrobě, obchodu či skladování.

Provozy jsou vždy nejlépe optimalizovány tehdy, když rozhodnutí prováděná v raných fázích přihlížejí k udržitelnosti a aktivnímu řízení celého životního cyklu nemovitosti.

Naše řízené služby mají pro klienty následující výhody:

 • předvídatelnost provozů na základě účinného využití velkých objemů dat,
 • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti na základě našich znalostí a zkušeností s digitalizací,
 • stavem podmíněná předvídatelná údržba a konfigurace procesů,
 • průběžné řízení nákladů i kvality s využitím automatizace a vzdáleného řízení,
 • lepší zachování hodnoty.

 

Společnost Caverion vám může poskytnout:

 • bohaté zkušenosti v roli primárního dodavatele služeb,
 • rozsáhlé technické znalosti,
 • udržitelná řešení,
 • ·vynikající nákupní a subdodavatelské sítě.


Při správě služeb pro klienty zajišťujeme i řízení rizik souvisejících s:

 • ·náklady,
 • uchováním hodnoty,
 • přerušením obchodní činnosti.


Naše portfolio řízení služeb obsahuje tyto složky:

 • řízení provozů
 • smlouvy o energetickém výkonu
 • smlouvy o provozním výkonu
 • řízení životního cyklu


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás