Energetická služba se zárukou

Energetická služba se zárukou (EPC) je dlouhodobá smlouva, v níž jsou investice a různé prostředky pro zajištění úspor energie financovány z úspor nákladů na energie.

Je dalším krokem k optimalizaci vaší budovy a jejího výkonu.

Společnost Caverion vám jako partner garantuje, že při plnění smlouvy, která zahrnuje analýzy, rozhodnutí, modernizace a následné interní procesy, bude dodržen rozpočet.

Mezi obvyklé klienty EPC patří:

  • obce a organizace z veřejného sektoru,
  • soukromý sektor,
  • různá průmyslová odvětví.

Naše služba EPC vždy zahrnuje:

  • analýzu obchodních případů,
  • realizaci projektů,
  • zaručený energetický výkon,
  • řízení konfigurace.

 

Pomocí naší služby EPC je u všech budov provedena analýza, redukován dopad na životní prostředí a vytvořeno majetkové portfolio.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás