Management životního cyklu

Management životního cyklu je koncept, v jehož rámci společnost Caverion přebírá veškerou odpovědnost za plánování, konstrukci a údržbu klientových aktiv a nemovitostí.

V takových případech působí společnost Caverion jako důvěryhodný partner od fáze návrhu až do konce, tj. do fáze demolice.  Tím se dosahuje úplné optimalizace nákladů na životní cyklus.

Model financování je založen na pevné částce, která je splatná měsíčně po dobu trvání smlouvy o řízení životního cyklu, a to včetně spotřeby:

  • vody,
  • elektřiny,
  • vytápění.

Možná rizika jsou řízena společností Caverion. Klient se tak může plně věnovat svému podnikání.

Základem konceptu řízení životního cyklu jsou naše rozsáhlé odborné znalosti a dovednosti ve všech šesti oblastech našich služeb.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás