Smlouva o provozním výkonu

Smlouva o provozním výkonu je dlouhodobý program pro zajištění efektivity provozu, v rámci kterého výpočty návratnosti investic vycházejí z různých ukazatelů efektivity provozu (úspory energie, efektivita údržby, organizační a kompetenční rozvoj, efektivita služeb).

Mezi ukazatele efektivity patří:

  • úspory energie,
  • efektivita údržby,
  • organizační a kompetenční rozvoj,
  • efektivita služeb.

Úspory klientových nákladů dosahujeme pomocí:

  • odpovědného financování,
  • zlepšení prostředí v interiéru,
  • snížení dopadu na životní prostředí,
  • efektivnějšího fungování organizace.

Rozpočet je vždy vyvážený, protože budoucí úspory nákladů se rovnají strategickým investicím.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás