Poradenství

Zlepšení výkonu v zájmu zajištění udržitelných výsledků

Majitelé nemovitostí, jejich obyvatelé a i úřady kladou na prostředí budov velké množství nároků. Roste například zájem o minimalizaci nákladů na životní cyklus budov a průmyslových procesů.

Kromě toho klienti hledají způsoby, jak využívat více energie z obnovitelných zdrojů nebo celkově zlepšit strategii správy nemovitosti. Vlády se zase ze všech sil snaží čelit sílícím obavám, které vyvolává změna klimatu.

Nabízíme poradenské služby v následujících oblastech:


V těchto oblastech poskytujeme klientům poradenství zaměřené na:

  • řízení rizik,
  • zvyšování výkonu,
  • ·optimalizaci provozů,
  • udržování dobrých výsledků.

Tyto speciálně navržené služby pomáhají klientům dosahovat jejich cílů, jako například:

  • zaručení úspor energie,
  • úspory nákladů,
  • soulad s legislativou.

 

Na základě technologických kompetencí a komplexních služeb společnosti Caverion docházejí naši odborníci ke zjištěním, závěrům a doporučením týkajících se udržitelnosti, které pak klienti mohou využít při svém rozhodování. Prostřednictvím efektivního poradenství a plánování udržitelných řešení životního cyklu pomáháme firmám dosahovat jejich ekonomických a environmentálních cílů.

ReferenceKontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás