Energetické poradenství

Energetické poradenství je přístup, který zastřešuje poradenské služby společnosti Caverion v oblasti úspor energie. Cílem těchto služeb je snížit dopad na životní prostředí, aniž by bylo ohroženo prostředí v interiérech a pohodlné pracovní podmínky. Energetické poradenství je naším závazkem vůči životnímu prostředí i vůči firmám našich klientů.

Zajistit soulad s legislativou EU

Energetické poradenství společnosti Caverion zajišťuje soulad klientských firem s legislativou EU a klimatickými a energetickými cíli EU.

Základem všech našich služeb v oboru energetického poradenství jsou naše znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Naši odborníci poskytují vynikající a účinné poradenství a komplexní služby plánování v oblastech:

  • energetických strategií,
  • energetických auditů,
  • energetických měření.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás