Úspěch na místě díky kvalitním projektovým procesům

Každá budova je jedinečná a má individuální nároky. Totéž platí pro průmyslové projekty. Proto je nutné projekty průběžně kontrolovat, provádět jejich odhad a optimalizovat jejich řízení. Lze okamžitě zohlednit změny v oblasti kvality, nákladů a harmonogramu.

Veškeré činnosti se dokumentují a ukládají a jsou snadno přístupné. Platí to pro celý hodnotový řetězec včetně subdodavatelů, dodavatelů a logistiky.

Předpokladem jakéhokoli úspěšného projektu je kvalifikované řízení projektu. Aby byly splněny cíle projektu a zajištěn jeho úspěch, využívá se celá řada koncepcí, znalostí, profesionálních dovedností, nástrojů a technik.

Nejsou-li projekty efektivně řízeny, dostávají se často do nesnází a vykazují vyšší riziko neúspěchu.

Řídíme projekty v řadě segmentů

Společnost Caverion má velké zkušenosti s řízením komplexních projektů různého zaměření a rozsahu v řadě segmentů, včetně:

 • ·obytných budov,
 • komerčních budov,
 • infrastruktury,
 • průmyslu,
 • ·vzdělávání,
 • zdravotní péče.

Můžeme také řídit činnosti prováděné jinými subdodavateli.

Výhody využívání jediného dodavatele

Realizace společného souboru procesů řízení projektu je z dlouhodobého hlediska výhodná. Výhod spojených s využitím jediného dodavatele pro řízení a realizaci projektu[HJ1]  je celá řada. Patří mezi ně:

 • Kratší doba trvání projektu, protože instalace se mohou překrývat s fází plánování
 • Flexibilita umožňující kontrolované zahrnutí změn v oblasti návrhu, kvality, nákladů a harmonogramu
 • Snížení celkových nákladů a počtu pracovních hodin díky vylepšení pracovních procesů

K vylepšení pracovních procesů přispívá:

 • rychlejší realizace díky využití společných procesů a šablon,
 • menší počet problémů při využívání prozíravých procesů řízení projektu,
 • lepší organizační rozhodování díky efektivnější komunikaci v rámci projektu,
 • ·vyšší spojenost klienta a méně předělávek, neboť naráz vzniká produkt s vyšší kvalitou.

 Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás