​Řízení projektůProjektoví manažeři společnosti Caverion úzce spolupracují s klientem. Pečlivě sestavené projektové týmy směřují projekt ke splnění jeho cílů v oblasti kvality, doby realizace a financí. Jsme také schopni převzít zodpovědnost za plnění předpisů a komunikaci s úřady.

V rámci řízení projektu koordinujeme a integrujeme několik oborů do jednoho jediného řešení. V případě velkých nebo komplexnějších projektů, které počítají s výraznou integrací instalací, může společnost Caverion fungovat jako jediné kontaktní místo pro veškeré technické instalace.

V průběhu projektu je nezbytné průběžně revidovat, předvídat a optimalizovat jeho jednotlivé fáze.

Příklady činností spojených se řízením projektů společností Caverion:

 • Příprava harmonogramu a monitorování
 • Řízení a dozor na místě
 • Řízení reklamací
 • Koordinace zúčastněných subjektů (hlavní dodavatelé, konzultanti, projektanti a koncoví uživatelé)
 • Dodavatelské smlouvy, operativní nákupy a subdodávky
 • Dodávky materiálu a logistika
 • Koordinace instalačních prací v rámci technických oborů
 • Kontrola a odhad investičních nákladů
 • Fakturace a výběr peněz
 • Kontrola příchozích faktur a plateb
 • Tvorba zpráv
 • Řízení kvality
 • Řízení bezpečnosti práce a zdravotních rizik
 • Proces získávání úředních povolení
 • Spouštění, testování a uvádění do provozu
 • Projektová dokumentace
 • Předání projektu
 • Správa po dobu záruční doby


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás