Projektování & Engineering

Bezproblémové a účinné návrhy pro celé životní cykly

Klienti společnosti Caverion – od zákazníků z veřejného sektoru až po klienty z průmyslových odvětví, majitelé nemovitostí a generální dodavatele – vyhledávají inteligentní stavební a průmyslová řešení navržená pro budoucnost.

Tato řešení musejí přihlížet k potřebám spojeným s:
•    narůstající digitalizací,
•    inteligentním využíváním energie,
•    modernizací pracovních postupů,
•    průběžnými kontrolami nákladů a kvality,
•    bezpečným a zdravým prostředím pro všechny uživatele.

S pomocí našich projekčních a inženýrských služeb zaručíme zaměření na udržitelná řešení, která přinášejí úspory energie a zajišťují pohodlné pracovní i životní podmínky.

Naše projekční a inženýrské služby jsou k dispozici ve třech hlavních oblastech:


1.    Návrh konceptu
2.    Základní návrh
3.    Podrobný návrh

Tyto služby poskytují nezbytné informace pro realizaci projektu, řízení projektu a poradenské služby.

Řízení návrhu probíhá v rámci celého návrhového procesu a zahrnuje koordinaci, analýzu a zkoušení návrhu, včetně řízení zúčastněných subjektů.

Řízení návrhu má pro klienty následující výhody:


•    optimální návrh,
•    dobrý poměr ceny a hodnoty,
•    realizovatelnost.

Minimalizujeme tak obchodní riziko našich klientů díky:
•    řízení v souladu s předpisy,
•    podpoře realizace projektu jednotnou a koherentní formou.

Po celou dobu životního cyklu nemovitosti či průmyslového závodu pomáhají naši pracovníci i kmenoví  odborníci klientům:
•    s optimalizací jejich technických systémů, zařízení a provozů,
•    s řízením rizik,
•    se zvyšováním výkonu a udržováním výsledků.

Podporujeme vás celou dobu od plánování konceptu až po realizaci

Naši odborníci na projekční a inženýrské služby, kteří jsou vybaveni znalostmi ze všech technických oborů a z celé řady průmyslových segmentů, jsou klientům k dispozici ve všech fázích projektu – od plánování konceptu až po realizaci.

Pokud se podílíme na plánování a návrhu projektu již od počátku, jsme schopni značně redukovat rizika s ním spojená.

Použití menšího počtu klientských rozhraní zajišťuje:
•    vyšší kvalitu,
•    vyšší účinnost v konečné fázi projektu,
•    bezproblémovou komunikaci v rámci projektu,
•    minimalizaci potřeby opětovného plánování v jeho pozdějších fázích.

Společnost Caverion je schopna návrh i celý proces instalace účinně naplánovat díky využití informačního modelování budov (BIM).
  
Vedle toho můžeme nabídnout přizpůsobené koncepty na základě konkrétních potřeb klienta. V případě rozsáhlejších či podrobně propracovaných projektů se také můžeme ujmout role systémového integrátora.Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás