Návrh konceptu

Návrh konceptu je první fáze našich projekčních a inženýrských služeb, která zahrnuje:

  • zjištění potřeb klienta,
  • stanovení jeho požadavků na potenciální řešení,
  • ·vyhodnocení alternativních řešení,
  • ·vytvoření specifikace systému (např. technických požadavků a environmentálních cílů),
  • ·odhad investičních nákladů.


Výsledkem je dokument, který rozhoduje o celém  dalším vývoji.

Návrh konceptu má pro klienty následující výhody:

  • ·nižší náklady na životní cyklus (LCC),
  • ·nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO),
  • možnost změny orientace projektů (v případě potřeby), aniž by byly ohroženy termíny jejich dokončení.

Obecně usilujeme o maximalizaci funkčnosti a minimalizaci nákladů klienta.

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás