Základní návrh

Fáze základního návrhu, jíž se někdy říká systémový návrh nebo návrh na vysoké úrovni, překlenuje mezeru mezi fázemi návrhu konceptu [HJ1] a podrobného návrhu.[HJ2] 

Fáze základního návrhu obsahuje:

  • stanovení celkové konfigurace systému,
  • konfiguraci projektu pomocí schémat a diagramů,
  • ·vytváření požadovaných výkonnostních specifikací a obecného rámce, na kterém bude projekt postaven.

 [HJ1]Link to concept design phase

 [HJ2]link to detailed design phase

Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás