Zajištění efektivity projektu po celý životní cyklus


Instalace a celková technická řešení v rámci budov jsou stále komplexnější a sofistikovanější. V současnosti se z velké částí podílejí na investičních nákladech spojených s budovami.

Správně realizované systémy, technické návrhy a řešení projektů mají významný vliv na celkové náklady na životní cyklus nemovitosti, uchovávání její hodnoty a její dopad na životní prostředí.

Kompetence a odborné znalosti společnosti Caverion ze všech relevantních technických oborů jsou zárukou projektů s vyváženými riziky a ziskovými výsledky.

Základ konečné realizace projektu od společnosti Caverion tvoří:

  • špičková projektová metodologie,
  • synchronizace procesů,
  • společné možnosti,
  • stálé výsledky s vysokou kvalitou.


Díky systému pravidelných školení pro dělníky zaručujeme:

  • potřebnou kvalitu na místě,
  • soulad s předpisy,
  • dodržování přísných pravidel bezpečnosti práce.

Součástí konečné realizace projektu je instalace vybavení spadajícího do jednoho či více technických oborů, a to podle sjednaného rozsahu návrhu.


Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás