Nechme budovy promluvit

Když provozní prostředí budovy správně funguje, zvyšuje se produktivita i pohodlí pro koncové uživatele. Díky v současnosti dostupným technologiím automatizace a vzdáleného řízení mohou klienti dosáhnout výrazných zlepšení v oblasti energetické úspornosti budov a procesů i v oblasti řízení nákladů a kvality.

Kontinuita provozu je zajištěna díky inteligentním řešením, která přinášejí vysokou míru předvídatelnosti a zabezpečení provozů.

Naše inteligentní řešení mají pro klienty následující výhody:

  • minimalizuje se potřeba nákladných odstávek,
  • koncoví uživatelé se mohou plně soustředit na své hlavní obchodní aktivity,
  • je možné dosahovat nižších a předvídatelných provozních nákladů a zlepšení plánování údržby.

Společnost Caverion nabízí odborné znalosti v oblasti integrace různých typů celkových technických řešení a řešení IT a odborné dovednosti v oblasti analýzy a využití údajů z mnoha různých zdrojů. Velkým přínosem pro klienty je naše monitorovací služba pro řízení poruch a poplašných zařízení. Poskytuje průběžnou diagnostiku výkonu zařízení a automaticky generuje upozornění, čímž lze dosáhnout vyšší efektivity provozu.

Technická údržba je základem pro poskytování řešení životního cyklu a řízení služeb společnosti Caverion.

Naše technická údržba zahrnuje tyto služby:Kontaktujte nás

Žádost o více informací o nás

Žádost o kontakt

Kontaktujte nás