21.02.2018 | 00:00

Výroční zpráva společnosti Caverion 2017

Výroční zpráva společnosti Caverion Corporation 2017 byla zveřejněna v angličtině a finštině na adrese:
annualreport2017.caverion.com (anglicky)
vuosikertomus2017.caverion.com (ve finštině)
Online zpráva poskytuje informace o strategii společnosti Caverion, obchodních operacích, provozním prostředí a udržitelnosti.
Účetní závěrka za účetní rok 2017 včetně zprávy představenstva a zprávy auditora jsou zveřejněny jako samostatný dokument PDF.
Společnost Caverion také zveřejnila prohlášení o společenské správě a odměňování za rok 2017 v angličtině a finštině.
Účetní závěrka, Výroční zpráva, Výkaz o správě a řízení společností a výkaz o odměňování za rok 2017 jsou k dispozici jako pdf soubory jako dodatek k této burzovní zprávě a v materiální bance výroční zprávy nebo na našich webových stránkách caverion.com/investors. Caverion nezveřejňuje výroční zprávu v tištěném formátu.
CAVERION CORPORATION
Go back to list